Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοκητικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται ανά δύο χρόνια. Στις τελευταίες εκλογές εκλέχτηκαν οι παρακάτω:

Πρόεδρος         : Αξιώτης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος    : Βαζακόπουλος Αλέξανδρος
Γ. Γραμματέας   : Χάλαρης Χαράλαμπος
Αναπλ. Γ. Γρ.    : Καλλιτσουνάκης Κων/νος
Ταμείας            : Πισίνας Γεώργιος
Μέλος              : Γαλάζιος Σπυρίδων
  >>                 : Καϊκόπουλος Αναστάσιος

Εξελεγκτική Επιτροπή

Πρόεδρος    : Δράμαλης Βασίλειος
Μέλος         : Μαργαρίτης Δημήτριος
  >>            : Μαρινάτος Μάριος

Για την ΟΒΣΑ

Αντιπρόσωπος: Πισίνας Γεώργιος

 

Πρόσθετες πληροφορίες