Τεχνικός Ασφαλείας

Προς τα Μέλη της Ένωσης

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Δ.Σ της Ένωσης πρωτοστατώντας στις εξελίξεις  για την εξυπηρέτηση των μελών του, σας ενημερώνει ότι  βάση του Ν.3850/2010 και σε συνεργασία με το Β.Ε.Α , παρέχετε η δυνατότητα σε όσους εργοδότες επιχειρήσεων επιθυμούν, να συμμετέχουν οι ίδιοι, σε πρόγραμμα επιμόρφωσης για  την ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Επιχειρήσεις που ανήκουν στην Β’  κατηγορία επικυνδυνότητας και δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε άτομο εκτός της επιχείρησης  ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και θέλουν να πιστοποιηθούν οι ίδιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη  φόρμα ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα όμως, οι επιχειρήσεις για να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης και να γίνουν Τεχνικοί Ασφαλείας θα πρέπει να διαθέτουν και τα κατάλληλα προσόντα (βλ.συνημμένο έγγραφο) , ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό εργαζομένων σε αυτή .

Όσες επιχειρήσεις είναι ταμειακά ενήμερες και στους δυο φορείς (Ένωση Τεντοποιών και   Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών) τα επιμορφωτικά σεμινάρια  προσφέρονται δωρεάν. Όσες ανήκουν σε οποιοδήποτε άλλο Επιμελητήριο της Αθήνας ή επαρχίας τα σεμινάρια  γίνονται μέσω αρμόδιων ΚΕΚ με επιβάρυνση.

Παρακαλείστε όπως, για την συμμετοχή σας να συμπληρωθεί η αίτηση και  να αποσταλθεί στο email του συλλόγου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

 Το Δ.Σ της Ένωσης Τεντοποιών Ελλάδος

Πρόσθετες πληροφορίες