ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Από την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Κ.Α.Ε), προκηρύχτηκε ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς.

Στο πρόγραμμα αυτό οι κλαδικοί συλλογικοί φορείς κληθήκαμε να καταρτιστούμε και να υποβάλλουμε σε επίπεδο νομού «Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής» των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων ( που απασχολούν 1-49 άτομα) του κλάδου τους, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να ενισχυθούν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Η Ένωση Τεντοποιών Ελλάδος σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΚΜΩΝ Α.Ε  και την υποστήριξη ειδικού συμβούλου συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό.  Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν από τον Οργανισμό δήλωσαν την συμμετοχή τους και μέχρι το Μάϊο του 2013 θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια αυτά.

Πρόσθετες πληροφορίες